Begravningsexempel

Borgerlig begravningsförrättare

Exempel på program för en begravning


*  Eventuellt musik innan - om begravningsgästerna kommer tidigt

*  Klockringning

*  Ingångsmusik

*  Inledning - officianten (kan också innehålla redogörelse för programmet)

*  Musik eller diktläsning eller både/och

*  Minnestal eller någon form av betraktelse, av officianten och/eller annan

*  Musik

*  Tyst minut, ljuständning eller någon annan form av "manifestation"

*  Fridlysning av den avlidnes minne

*  Musik

*  Avsked vid kistan, eventuellt till musik

*  Slutord

*  Musik


Kommentar:

Ordningen mellan de olika punkterna kan ändras efter önskemål – det finns inget rätt eller fel. Och punkterna kan strykas eller ersättas av andra inslag.

Man kan ha en begravning med enbart musik.

Man kan ha en avskedsceremoni vid urna – inte nödvändigtvis i ett kapell utan utomhus, i en trädgård eller i någon annan lokal som passar.

Det behöver inte hållas minnestal – det kanske passar bättre med dikter, bildvisning eller något annat som påminner om den som är avliden.

Man behöver inte heller ha avsked vid kistan – många tycker det är förfärligt.

En borgerlig begravning kan utformas helt och hållet efter önskemål från den som är avliden, från anhöriga eller den som är beställaren och hur dessa personer tycker att det ska vara.


Jag svarar gärna på frågor om detta. Kontaktuppgifter finns på startsidan