Välkommen

Borgerlig begravningsförrättare


Du kommer i kontakt med Lena Siverhag genom att antingen ringa 046-20 98 68 eller 0730-610 155.


Du kan även maila på siverhag(at)gmail.com


Lena Siverhag


Jag är utsedd av Lunds kommun som begravningsförrättare men min verksamhet omfattar även övriga Skåne.


Kontakt med mig fås i första hand genom begravningsbyråerna men det går även bra att kontakta mig direkt.


Mer information finns på Lunds kommuns sida:  Se www.lund.se/Medborgare/Omsorg-socialt-stod--hjalp/Dodsfall-och-begravning/ och på Sveriges begravningsbyråers förbunds (SBF) sida om borgerlig begravning, http://www.ext.begravningar.se/att-ordna-begravning/olika-begravningsformer/borgerlig-begravning.