Så här jobbar jag

Borgerlig begravningsförrättare

Så här jobbar jag

När jag får ett uppdrag via någon av begravningsbyråerna kontaktar jag den som är beställare av begravningen och bokar in ett möte för att diskkutera programmet och för att få information om den avlidne. Många har aldrig varit på en borgerlig begravning och har därför liten kunskap om hur man kan göra, hur det kan gå till. Mötet sker oftast hemma hos beställaren eller på begravningsbyrån. Då går man igenom programmet och diskuterar musikval. I kapellen finns musikanläggningar och det är vanligt med cd-musik även om det förekommer levande musik, framförd antingen av en organist eller annan professionell musiker. Även anhöriga eller vänner som spelar instrument eller sjunger kan vara en del i ceremonien. Och valet av musik kan spegla den döde/dödas egen musiksmak om den är känd. I enstaka fall kan personen ha haft synpunkter på sin begravning även om det är ganska ovanligt.

Det kan också vara så att döden varit väntad och man har haft tid att diskutera hur begravningen ska ske.

Efter att man kommit fram till ett program försöker jag få en bild av den avlidne, vem han/hon var, vad personen gjort i sitt liv, intressen och annat som kan vara värt att nämna i ett minnestal. Ett minnestal brukar inte vara särskilt långt – kanske 5-7- minuter.

Efter att programmet är fastställt kommunicerar jag det med beställaren, informerar begravningsbyrån och ser till att eventuella cd-skivor finns och är provspelade innan begravningen – det sker normalt via begravningsbyrån. Det är också begravningsbyrån som framställer program om sådant önskas.